PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ W WOLI RANIŻOWSKIEJ 07.12.2018.

10:30 – przyjazd ks. bpa i katecheza w szkole, następnie spotkanie z nauczycielami, dziećmi i młodzieżą,
11;45 – ks. bp odwiedzi chorych w parafii: Zofia Ozga nr d. 431, Aniela Woszczyna nr d. 76 A i Natalia Kobylarz nr d. 430 A.
12:30 – kancelaria,
13:00 – obiad na plebanii
14:00 – spotkanie z kapłanami na plebanii,
15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia na cmentarzu,
15;45 – spotkanie na plebanii ks. bpa z rodzicami i rodzeństwem księży, sióstr zakonnych i brata zakonnego pochodzących z parafii,
16:30 – prezentacja grup parafialnych,
17:00 – Msza św. z kazaniem ks. bpa Edwarda Frankowskiego.
18:30 – kolacja na plebanii.