Połączyły ich parafia i kapłaństwo

Biskupi i kapłański jubileusz w Woli RaniżowskiejPrzed rozpoczęciem jubileuszowej Mszy św. biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz złożył jubilatom życzenia. Zaznaczył, że chociaż okoliczności wypełniania przez nich posługi kapłańskiej są bardzo różne, obaj poświęcili się całkowicie Chrystusowi. Dzięki temu czują się spełnieni jako księża i jako ludzie, a jednocześnie mają wiele planów na przyszłość.

Życzenia od bp Nitkiewicza 

Lud Boży potrzebuje takich pasterzy, a prezbiterium takiego przykładu żywej wiary, która nadaje kapłańskiemu życiu sens i radość – powiedział bp Nitkiewicz.

Wręczenie statuetki 

Następnie zabrał głos wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk. Podkreślił zasługi bp. Ozgi w pracy misyjnej oraz jego rolę w rozsławianiu imienia Polski, a także rodzinnego Podkarpacia. Razem z przedstawicielami Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” wręczył jubilatowi prestiżową statuetkę „Serce bez granic”. Trzeba dodać, że biskup misjonarz działa w Kamerunie już od 30 lat, przy czym od 20 lat kieruje tam diecezją jako jedyny cudzoziemiec.

Dziękując za życzenia oraz za wyróżnienie, bp Ozga podkreślił swoje więzy z rodzinną parafią i diecezją sandomierską.

Bp. Jana Ozgę wyróżniono statuetką "Serce bez granic"  Jest takie afrykańskie przysłowie, które mówi, że ptaki mogą wzbijać się wysoko i szybować w przestworzach, gdyż wiedzą, że na ziemi mają swoje gniazdo, swój dom. Podobnie jest w moim przypadku. Dlatego bardzo dziękuję za modlitwy i wszelkie wsparcie, bo wiem, że mogę na was zawsze liczyć – mówił biskup i misjonarz z Kamerunu.

Po życzeniach parafian rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp. Ozgi, podczas której razem z ks. Worsą dziękował Bogu za dar powołania i za lata kapłańskiej posługi.

Źródło: http://sandomierz.gosc.pl/doc/3947708.Polaczyly-ich-parafia-i-kaplanstwo