Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku

po mszy świętej popołudniowej

Numer telefonu -17 744 36 69

email: parafiawolaranizowska@op.pl 


Bardzo prosimy aby po wszelkie zaświadczenia przychodzić osobiście.

Osoby które mieszkają na terenie innej parafii (np. za granicą) dłużej niż 3 miesiące mają obowiązek zapisać się do parafii w nowym miejscu zamieszkania. Do tej parafii udają się w sprawach kancelaryjnych (np. w przypadku rodziców chrzestnych po zaświadczenie o tym, że są osobami wierzącymi i praktykującym).

W przypadku załatwiania jakichkolwiek spraw kancelaryjnych liczymy na szczerość.


 SAKRAMENTY

(WYMAGANE DOKUMENTY)


 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 2. Dowody osobiste
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
 6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się wcześniej na konkretny termin.
 2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa.  


CHRZEST ŚWIĘTY 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej tydzień przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1.  Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2.  Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 3.  Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 •  niewierzący czy osoby innej wiary,
 •  osoby niepraktykujące,
 •  żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 •  nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 •  prowadzący gorszący tryb życia.  

POGRZEB

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Gdy nasza parafia nie jest parafią gdzie zmarły mieszkał – pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, zamieszkania zmarłego.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

 


NAMASZCZENIE CHORYCH 

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

 •  stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
 •  na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.