Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa -04-03-2020

Intronizacja Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa Króla królów i Pana Panów w  parafii  pod  wezwaniem  św.  Wojciecha w  Woli  Raniżowskiej.

Delegacje na dzień 4 marca 2020 roku na Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii Wola Raniżowska.

 1. Proboszcz i  ks. Prałat. 
 2. Wójt Gminy Raniżów, Radna Powiatowa,   Radny Gminy. 
 3. Sołtys i  Rada Sołecka.
 4. Strażacy.
 5. Pocztowcy.
 6. Służba Zdrowia: Lekarz,   Pielęgniarka,   Farmaceutka. 
 7. Emeryci i  chorzy.  
 8. Handlowcy.
 9. Rolnicy i  Pszczelarze.  
 10.    Leśnicy.  
 11. Zakłady pracy:   Budowlańcy.  
 12. Transportowcy.  
 13. Ludzie kultury.  (Zespół   „WOLANIE”   i  Koło Gospodyń Wiejskich)
 14. Nauczyciele:   Dyrektor Szkoły  +  2 nauczycieli.  
 15. Młodzież:   Schola,   Ministranci.
 16. Rodzina. 
 17. Ruchy   i   Stowarzyszenia Katolickie:   Rada parafialna   i   Róże.  
 18. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.