Duszpasterze

Proboszcz: ks. mgr Kazimierz Ziębaks_kazimierz_zieba

Urodzony 24 kwietnia 1962 r. w Nisku, par. Łowisko.
Wyświęcony 24 czerwca 1987 r.

Stanowisko od 2013 r.

Adres: 36-125 Wola Raniżowska 295

tek 17 744 36 69

e-mail: parafiawolaranizowska@op.pl


 

ks-_eugieniusz_worsaRezydent : ks. kan. Eugeniusz Worsa

Urodzony 25 maja 1942 r. w Kopkach.
Wyświęcony 4 czerwca 1967 r.
Status: od 2013 r.

Adres: 36-125 Wola Raniżowska 295
tek 17 744 36 69

 


Kapłani i siostry zakonne pochodzący z parafii: ks. bp Jan Ozga, ks. S. Kobylarz,, ks. S. Kata, ks. J. Sałek, ks. M Woszczyna, ks. W. Soja, br. H. Pistor, s. A. Tłusty, s. J. Tłusty, s. M. Ozga, s. A. Ozga, s. Z. Rzeszutek, s. Z. Chrząstek, s. K. Gola, s. M. Woszczyna, s. B. Panek


Proboszczowie

pracujący w parafii Wola Raniżowska

Lp. Imię i Nazwisko Data i miejsce święceń kapłańskich Proboszczem 
Woli Raniżowskiej
Inne informacje
1 Ks. Czesław Broda 24.06.1909 r.
Przemyśl
15.12.1911 – 13.09.1925 r. + 12.12.1940r.
Dachau
2 Ks. Józef Antosz 24.06.1909 r.
Przemyśl
13.09.1925 –
II 1926 r.
+ 09.09.1939r.
Drohobycz
3 Ks. Kazimierz Gąsior 29.06.1911 r.
Przemyśl
II 1926 –
V 1942 r.
+ 02.05.1945r.
Albigowa Spoczywa:
Albigowa
Od połowy maja 1942  do  czerwca  1945 roku  parafia nie istniała!

Wszyscy mieszkańcy Woli Raniżowskiej i Steców byli wysiedleni ze swoich domów przez okupanta niemieckiego. W tym czasie musieli szukać schronienia u życzliwych ludzi w sąsiednich i dalszych parafiach i tam mieszkać aż do wyzwolenia rodzinnej wioski.

W czasie wysiedlenia hitlerowcy całą wieś Wola Raniżowska i Stece spalili. Po wyzwoleniu mieszkańcy wracali więc na puste podwórka.

4 Ks. Bolesław Puzio 04.03.1943 r.
Przemyśl
19.06.1945 – 11.04.1967 r. + 15.05.1975 r.
Głogów Młp. Spoczywa:
Majdan Królewski
5 Ks. Stanisław Kościński 21.06.1936 r.
Przemyśl
17.05.1967 – 01.12.1978 r. + 01.12.1978 r.
Wola Raniżowska Spoczywa:
Wola Raniżowska
6 Ks. Eugeniusz Worsa 04.06.1967 r.

Leżajska, Bazylika MB Pocieszenia

04.12.1978 – 08.05.2013 r. Przejście
na
emeryturę
7 Ks. Kazimierz Zięba 24.06.1987 r.
Przemyśl
 od
  08.05.2013 r.
 

 


Wikariusze

pracujący w parafii Wola Raniżowska 

Lp. Imię i Nazwisko Data i miejsce święceń kapłańskich Wikariuszem w Woli Raniżowskiej Inne informacje
1 Ks. Zdzisław Michalski  01.06.1919 r.
Przemyśl
1919 – 1921 r. + 26.06.1966 r.
Kłodzko
2 Ks. Józef Antosz 24.06.1909 r.
Przemyśl
III 1921 –
VII 1927 r.
+ 09.09.1940 r.
Drohobycz
Od lipca 1927 r. do września 1937 r. w parafii nie było księdza wikariusza!
3 Ks. Stanisław Klatka  22.06.1930 r.
Przemyśl
IX 1937 –
VII 1938 r.
+ 06.12.1971 r.
Bytów Spoczywa:
Odrzykoń
4 Ks. Kazimierz Dziopak  29.06.1935 r.
Przemyśl
VIII 1938 –
V 1939 r.
 
5 Ks. Józef Pelc  25.06.1939 r.
Przemyśl
VII 1939 –
II 1942 r.
+ 27.07.1984 r.
Białobrzegi k.  Łańcuta Spoczywa:
Białobrzegi
 Od połowy maja 1942  do  czerwca  1945 roku parafia nie istniała!

 Wszyscy mieszkańcy Woli Raniżowskiej i Steców byli wysiedleni
ze swoich domów przez okupanta niemieckiego.

W czasie wysiedlenia hitlerowcy całą wieś Wola Raniżowska i Stece spalili.

Od czerwca 1945  do maja 1956 r. w parafii nie było księdza wikariusza!
6 Ks. Michał Ziółkowski  10.05.1956 r.
Przemyśl
V 1956 –
X 1957 r.
+ 22.11.1986 r.
Kopcie Spoczywa:
Kopcie
Od lipca października 1957 do lipca 1960 r. w parafii nie było księdza wikariusza!
7 Ks. Eugeniusz Głowacki  12.06.1960 r.
Przemyśl
VII 1960 –
IV 1962 r.
+ 11.03.2005 r.
Rzeszów Spoczywa:
Łubno Opace
8 Ks. Adam Klisko 17.06.1962 r.
Przemyśl
VII 1962 –
XII 1962 r.
+04.06.2012 r.
Korczyna Spoczywa:
Korczyna
Od lipca grudnia 1962  do lipca 1965 r. w parafii nie było księdza wikariusza!
9 Ks. Władysław Woroniak  30.05.1957 r.
Przemyśl
VII 1965 –
VII 1966 r.
+ 08.04.1986 r.
Wola Rzeczycka
Spoczywa:
Wola Rzeczycka
10 Ks. Jan Twardy  20.06.1965 r.
Przemyśl
VII 1966 –
VII 1968 r.
 
11 Ks. Władysław Pięta  20.06.1965 r.
Przemyśl
VII – VIII 1968 r.  
12 Ks. Józef Linek 21.06.1953 r.
Przemyśl
IX 1968 –
II 1969 r.
+17.11.1995 r.
Korczyna
Spoczywa:
Grodzisko Dolne
Od lipca lutego 1969  do lipca 1969 r. w parafii nie było księdza wikariusza!
13 Ks. Edward Skiba  16.06.1963 r.
Przemyśl
VII 1969 –
VII 1972
+22.06.1975
Zalesie, k. Rzeszowa Spoczywa:
Żmigród Nowy
14 Ks. Jan Mromliński  17.06.1972 r.
Leżajska,
Bazylika MB Pocieszenia
VII 1972 –
VII 1975 r.
 
15 Ks. Stanisław Ruszała 06.06.1971 r.
Pstrągowa 
VII 1975 – 30.06.1977 r.  
16 Ks. Eugeniusz Worsa  04.06.1967 r.
Leżajska,
Bazylika MB Pocieszenia
30.06.1977 – 04.12.1978 r. od  04.12.1978 r.
proboszczem
w  Woli Raniżowskiej
Od 4 grudnia 1978 roku parafia nie otrzymała księdza wikariusza pomimo starań.

W latach 1986 – 1988, przez dwa razy po kilka miesięcy rezydował i wspaniale pomagał w pracy duszpasterskiej ksiądz Władysław Świstowicz, emeryt

17 Ks. Jerzy Gajda  24.06.1987 r.
Przemyśl
01.06.1988 –
15.06.1990 r.
 
18 Ks. Robert Oberc  13.06.1990 r.
Przemyśl
15.06.1990 – 01.07.1992 r. +29.06.1994 r.
Rudnik n/Sanem Spoczywa:
Krosno
19 Ks. Wiesław Grzegorczyk  30.05.1992 r.
Sandomierz
01.07.1992 –
27.06.1995 r.
 
20 Ks. Piotr Kowal  14.06.1989 r.
Przemyśl
27.06.1995 – 28.08.1999 r.  
21 Ks. Bohdan Strojek 29.05.1999 r.
Sandomierz
 28.08.1999 – 25.06.2003 r.  
22 Ks. Jacek Paluch  24.05.2003 r.
Sandomierz
25.06.2003 –
25.06.2005 r.
 
23 Ks. Michał Grochowina  28.05.2005 r.
Sandomierz
25.06.2005 – 01.07.2008 r.  
24 Ks. Łukasz Sadłocha  31.05.2008 r.
Sandomierz
01.07.2008 – 01.07.2009 r.  
25 Ks. Łukasz Baran  31.05.2009 r.
Sandomierz
01.07.2009 – 01.07.2012 r.  
26 Ks. Wojciech Ciupak  19.06.2012 r.
Sandomierz
01.07.2012 – 01.08.2015 r.  
27 Ks. Krzysztof Piekarski  28.05.2005 r.
Sandomierz
01.08.2015 – 01.08.2016 r.  
28 Ks. Kamil Woś 19.06.2010 r.
Sandomierz
01.08.2016 – 08.11.2016 r.  
29 Ks. Łukasz Wojciechowski

(zdjęcie- pobierz)

 28.05.2005 r.
Sandomierz
od   08.11.2016 r.